FNV MOMENT

AOV VOOR ZELFSTANDIGEN

We zouden het door alle coronanieuws bijna vergeten. In het pensioenakkoord van 2019 is afgesproken dat zelfstandig ondernemers zich verplicht moeten gaan verzekeren tegen langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Eind februari heeft over dat voorstel een ledenraadpleging plaatsgevonden onder alle zelfstandige leden van de FNV. Het voorstel werd door een grote meerderheid van de leden positief bevonden, waarna het FNV Ledenparlement zich erover kon buigen. Het voorstel werd hen positief voorgelegd en met maar liefst 83% van de stemmen werd het voorstel aangenomen. 8% van het ledenparlement stemde tegen het voorstel en 9% onthield zich van stemming. Dinsdagochtend 3 maart werd het voorstel gepresenteerd aan minister Koolmees.