INTERVIEW

‘JUIST IN DEZE CORONATIJD WORDT DE MEERWAARDE VAN ONZE COÖPERATIE GOED ZICHTBAAR’

'Op alle gebieden krachten bundelen'

'Het is heel mooi om te zien dat men elkaar helpt als collega en elkaar niet ziet als concurrent.’

Jacqueline Spijkerboer en Mieke Veenema vormen, samen met een interim-voorzitter, het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep. Zij zijn landelijk georganiseerd. Met 110 kraamverzorgenden door heel Nederland zijn zij een unieke coöperatie. Een gesprek over wat een coöperatie je kan bieden, juist in deze tijden.

Mieke loopt al aardig wat jaren mee in de kraamzorg, waarvan de laatste 13 jaar als zelfstandige kraamverzorgende. ‘Ik werk al heel lang samen met Jacqueline,’ vertelt Mieke. ‘Vanuit een wat meer losse samenwerking zijn we een maatschap begonnen met een aantal collega’s uit de regio.,’ vult Jacqueline aan. ‘Vanuit die maatschap zijn we vijf jaar geleden de Coöperatie Kraamzorggroep gestart’. ‘Mieke is penningmeester in onze coöperatie,’ vertelt Jacqueline. ‘Ze doet de financiële kant. Zelf ben ik secretaris en eigenlijk doen we alles wat daarbij komt, samen. We zijn destijds wel met meerdere mensen de coöperatie begonnen, maar uiteindelijk zijn we met z’n tweeën doorgegaan’. Ook Jacqueline (44) is met 22 jaar ervaring, waarvan 16 jaar als zelfstandige, een ervaren kraamverzorgende. ‘Vrij snel nadat ik zelfstandig ging werken, heb ik de samenwerking met andere collega’s opgezocht,’ vertelt ze. ‘Vandaaruit is er eerst een maatschap ontstaan. Op een bepaald moment bestond die maatschap uit 7 mensen. Een mooie club waarmee we 15 tot 18 verzorgingen (kraambedden) per maand in de regio Harderwijk en Ermelo, maar ook daarbuiten verzorgden. Daar ligt echt onze kracht, met kleinschaligheid. Ontstaan ‘Het idee om een coöperatie te beginnen, ontstond eigenlijk toen de Belastingdienst een jaar of vijf geleden de VAR-verklaringen introk,’ gaat Jacqueline verder. ‘Iedereen moest heel bewust gaan nadenken over ondernemerschap en er kwam voor de branche kraamzorg niet echt een oplossing. Het bleef allemaal bij bemiddelingsbureaus waar we dan onze zorgen zouden moeten blijven onderbrengen. Dat ging tegen al onze principes in, want we deden alles al zelf. We zijn toen gaan kijken naar de mogelijkheden voor onze maatschap, van waaruit de coöperatiegedachte ontstond.’ ‘Juist nu in de coronatijd wordt onze prettige manier van werken en juist ook de meerwaarde van een coöperatie goed zichtbaar,’ vertelt Mieke. ‘Zelfstandige kraamverzorgenden worden niet altijd voorzien van beschermende materialen zoals mondkapjes, schorten en brillen. Daarom hebben wij voor onze leden van de coöperatie een pakket samengesteld waarmee wij als kraamverzorgenden toch goed en beschermd ons werk kunnen doen.’

‘Eigenlijk hebben wij de afgelopen maanden heel goed kunnen werken,’ vult Jacqueline aan. ‘De eerste weken was er natuurlijk best wat paniek over wat er op ons afkwam, en hoe serieus we dat moesten nemen. Wij hebben het direct vanaf dag 1 al heel serieus genomen. We zitten bij meerdere samenwerkingsverbanden aan tafel. KSV’s en VSV’s. Zo hebben we het in een vrij vroeg stadium al gehad over hoe de inrichting moest zijn als we veilig wilden werken en daar zijn we snel op ingesprongen. Er waren dagelijkse overleggen met onze ketenpartners. In de eerste weken, was er al een enorme schaarste en zagen we de prijzen oplopen. Desondanks hebben we voor de gehele coöperatie voldoende kunnen inkopen. Zo hebben we alle 110 leden kunnen voorzien van een pakket. Later hebben we ook vele niet-aangesloten collega’s kunnen voorzien.’ Corona proof ‘Binnen een week hadden al onze leden beschermingsspullen op voorraad. Dat gaf een veilig gevoel. Gelukkig hebben we deze tot nu toe nauwelijks nodig gehad. Die beschermingsmiddelen waren vooral bedoeld voor het leveren van kraamzorg in een z.g. ‘Corona-besmet gezin’. Daarbij hebben we de richtlijnen van het RIVM gevolgd.’ ‘We verwachten dat we dit jaar ongeveer 2.200 kraamverzorgingen met elkaar zullen doen,’ legt Mieke uit. ‘Dat doen we met onze 110 aangesloten leden, die door heel Nederland werken. Daarnaast hebben we nog heel veel mensen die om informatie vragen. Voorheen deden we dat altijd één op één, in een persoonlijk gesprek, maar nu doen we dat via video gesprekken. Samen doorlopen we dan een korte presentatie, waarin we uitleggen hoe de coöperatie werkt en wat de voordelen zijn.’ Uitleg ‘Die gesprekken gaan ook over waarom je zelfstandige wilt worden en over wat je zoekt binnen een coöperatie. Wij leggen op onze beurt uit wie we zijn en wat we doen en we gaan samen op zoek naar wat we voor elkaar binnen de coöperatie kunnen betekenen. We laten ook de toelatingscriteria zien. Zo faciliteren wij onder andere ook in goed ondernemerschap. En hebben wij samen als doel dat we een eerlijke en gelijkwaardige positie kunnen gaan innemen binnen de branche geboortezorg.’ Voordelen ‘Voordelen van werken in een coöperatie is vooral dat we met elkaar op alle gebieden onze krachten bundelen,’ vindt Mieke. Zo begeleiden wij onze leden in het behalen van een volledig HKZ-certificaat op haar eigen kraamzorg onderneming. Iets wat de laatste tijd veel besproken is. We doorlopen met alle leden persoonlijk een interne audit. Waarbij we alle processen van de kraamzorg bespreken. Daarbij horen ook een aantal processen die belangrijk zijn voor goed ondernemerschap. Vanuit deze nulmeting maken zij zich klaar voor een externe audit, waarbij een auditor van DEKRA kritisch kijkt of zij voldoen aan de kwaliteitsnorm. Dit is uniek binnen de kraamzorg. Want mede hierdoor laten zelfstandige kraamverzorgenden zien dat zij een gelijkwaardige en betrouwbare partner zijn binnen de branche. En op deze wijze ook mee kunnen participeren in de samenwerkingsverbanden binnen hun regio.’ Werving van klanten Alle leden hebben eigen cliënten, die zij via hun eigen website werven. Zij staan allemaal in contact met de verloskundigen in hun regio. Samen zorgen zij voor continuïteit van zorg en helpen zij elkaar als dat nodig is. Deze samenwerking zie je ook binnen de aangesloten KSV’s ontstaan. Het is heel mooi om te zien dat men elkaar helpt als collega en elkaar niet ziet als concurrent.’ Kwaliteitsmanagementsysteem Binnen de coöperatie werk iedereen in een eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Hierin wordt het gehele proces aanmelding tot aan facturatie door het lid zelf geregistreerd. Dit systeem staat gekoppeld aan het inschrijfformulier op de website van de leden en kan naast factureren ook de cliënt tevredenheidsmetingen doen. ‘Momenteel hebben we een app in ontwikkeling, waarin alle registratieformulieren digitaal gebruikt en ondertekend kunnen worden. Zowel door de kraamverzorgende als ook door haar cliënt en verloskundige. Om lid te kunnen worden betalen leden o.a. een instap-fee en een jaarlijks lidmaatschap. En wordt er een afdracht per zorg berekend. Hiermee worden alle kosten van de coöperatie betaald.’ Coöperatie Inmiddels is de organisatie van de coöperatie voor zowel Jacqueline als Mieke een fulltime job geworden. ‘We vertegenwoordigen leden binnen de gehele branche. Zo zitten we in meerdere samenwerkingsverbanden, hebben gesprekken met zorgverzekeraars en bezoeken de vergaderingen van de brancheorganisatie. Daarnaast verzorgen wij de interne audits, geven onze leden workshops en hebben contact met ketenpartners. Daarnaast doen we vanuit onze maatschap nog moeder-kind zorgen, waarbij we kwetsbare moeders -uit het AZC bijvoorbeeld- ondersteunen.’ Samenwerking Belastingdienst ‘De Belastingdienst heeft de werkwijze van de coöperatie positief beoordeeld,’ vertelt Jacqueline tenslotte. ‘Bij de start van de coöperatie waren we al met de Belastingdienst in gesprek, waarbij we altijd heel transparant over onze werkwijze zijn geweest. Onze werkwijze laat zien dat elke cliënt van onze leden een opdrachtgever is. Niet de coöperatie. Het zijn echt allemaal zelfstandig opererende ondernemers.’ Broodfonds ‘Op dit moment speelt het onderwerp ‘arbeidsongeschiktheid’ onder onze leden. We krijgen de vraag of er mogelijkheden zijn tot het oprichten van een broodfonds. Dat zijn we nu aan het onderzoeken. We zouden best iets collectiefs op het gebied van arbeidsongeschiktheid willen afsluiten. Zo zijn er meer onderwerpen waarbij we onze leden vragen om input. Voornamelijk zaken die individueel niet lukken, maar collectief wel kans van slagen hebben en meerwaarde kunnen hebben voor onze samenwerking. En die als individu soms erg kostbaar of ingewikkeld zijn.’ Leden beslissen Leden zijn binnen de coöperatie het hoogste orgaan. ‘Zij bepalen in feite wat er belangrijk is. De leden brengen in wat zij nodig hebben en het bestuur onderzoekt wat daarvoor nodig is, borgt de eventuele risico’s en maakt een plan van aanpak. Daarbij is een kostenbegroting uiteraard ook belangrijk. Leden hebben stemrecht en geven dan wel of niet hun goedkeuring. In de coöperatie hebben de leden zeggenschap.’ Passie en liefde voor het vak ‘Wij krijgen ontzettend veel vragen of wij ook stageplaatsen kunnen bieden. Het vak kraamverzorgende is heel populair en vaak nog een meisjesdroom van vele vrouwen. We onderzoeken nu of we ook collectief kunnen gaan opleiden en zo een bijdrage kunnen leveren om de tekorten aan kraamzorgprofessionals aan te vullen. En zo mede bij te dragen dat dit prachtige en vooral noodzakelijke vak niet verloren gaat. Kraamverzorgenden werken vol passie en liefde en willen dit graag overbrengen op nieuwe toekomstige collega’s.’ Meer informatie over deze coöperatie vind je op www.cooperatiekraamzorggroep.com Meer lezen over samenwerkingsmogelijkheden voor zzp'ers? Download dan onze brochure in het Zzp Kenniscentrum.

'Leden zijn binnen de coöperatie het hoogste orgaan. Zij bepalen in feite wat er belangrijk is.'

'MET EN VOOR ELKAAR'

Carin Hersbach (51) en Linda Grit (37) zijn beide kraamverzorgster en sinds een kleine twee jaar lid van de coöperatie Kraamzorggroep. Carin is sinds 2009 kraamverzorger in de Drechtsteden in Zuid-Holland.

Carin: ‘Er waren voor mij drie redenen om me aan te sluiten. Ten eerste wilde ik fiscaal werken en door via de coöperatie te gaan werken, werd ik niet als schijnzelfstandige gezien. Wanneer ik via bemiddelingsbureaus bleef werken wel. Ten tweede vind ik het heel fijn dat ze echt op ondernemers gericht zijn. Zo word je bijvoorbeeld geholpen met de audit die je moet doen als ondernemer in de kraamzorg. Verder helpen we elkaar binnen de coöperatie en krijgen we hulp bij het computerprogramma waarin onze klanten staan. Ook al sta je op jezelf, je doet het met elkaar. En je kunt eigenlijk ook niet zonder elkaar. Je bent collega’s en kunt op mensen terugvallen. Dat hebben we afgelopen maanden ook gemerkt met corona. Via de coöperatie werd heel veel informatie gedeeld en konden we tegen inkoopsprijs beschermingsmiddelen aanschaffen. Het met en voor elkaar doen vind ik een heel sterk punt van de coöperatie. Samen staan we sterk.’

'FIJN OM AANGESLOTEN TE ZIJN'

Linda is het daar volmondig mee eens. Ook zij is vol lof over de samenwerking met Jacqueline en Mieke en de coöperatie Kraamzorggroep waar ze deel van uitmaakt. Linda is sinds 2013 kraamverzorgster in Heerhugowaard en Alkmaar. Sinds twee jaar is ze als zelfstandige aangesloten bij de coöperatie.

Linda: ‘Als zzp’er krijg je bij verzekeringen geen poot aan de grond. Ze zien je als eenpitter gewoonweg niet staan. Daarnaast is het een heel fijn idee als je met een coöperatie een groep naast je hebt staan, die je helpt als je bedrijfstechnische vragen of zzp-vragen hebt. De coöperatie is daar een fantastisch voorbeeld van en het is heel fijn om daar bij aangesloten te zijn. Een ander groot voordeel is dat we samen sterk staan. Met 100 leden kun je betere tariefafspraken maken dan alleen. Verder krijgen we als lid hulp bij de bedrijfsvoering, krijgen we het kwaliteitskeurmerk HKZ en ondersteuning als we een stagiair hebben. Voor mij niet meer zonder coöperatie, want ik ben er meer dan enthousiast over. Ik kan het iedereen aanraden!’

Deel deze pagina