COLUMN

JOHANNA EN PAULA

We leven in tijden die – naar Hans van Zetten - "ongekend” zijn. COVID-19 staat. Of we nu anderhalve meter, six feet, of twee meter moeten distantiëren, afstand moet er zijn. Totdat, ja totdat wat... Bij het live gaan van deze column is er in ieder geval nog geen vaccin. We zitten er midden in. We komen er ook weer uit. Dat leidt tot een van tweeën één coproductie van Johanna en Paula Scherpenisze.

Eén virus, twee gedachten

Het klooster van zuster Johanna is in lockdown gegaan en of die intelligent is geweest, zal later blijken. Johanna en haar zusters zijn zwaar getroffen. Vier nonnen zijn in het voorjaar heengegaan en kijken van bovenaf toe. Het is heel dubbel, omdat er ook twee zieke zusters zijn genezen en dat is bijzonder omdat zij 85 en 93 jaar jong zijn. Het klooster heeft dan ook een bijzondere veertigdagentijd, en dito Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren achter de rug. Pasen geeft Johanna en de haren altijd hoop en dat is in 2020 ook zo geweest. Dat iets is volbracht, betekent nog niet dat alles over en voorbij is. Kort daarna blijkt dat er een Nieuw Begin is gekomen. Het graf is leeg, de dood overwonnen. Het oude vervangen door het nieuwe verbond. Dat vier zusters zijn overleden komt emotioneel hard aan, maar wij weten ook dat het voor hen niet is geëindigd. Ook voor hen is er een nieuw begin.

Jaap en Mark Jaap van Dissel zei in januari nog dat de kans, dat COVID-19 naar Nederland kwam, vrijwel nihil was omdat er geen rechtstreekse vluchtverbinding is tussen Wuhan en Nederland. Dat besmette passagiers en het virus kunnen overstappen, was Japie even vergeten. Jaap heeft het mis, Noord-Brabant en Limburg zijn het trieste epicentrum. Carnaval en de wintersport vormden het vliegwiel. De parlementaire enquête naar de aanpak van het coronavirus zien de Scherpeniszes met vertrouwen tegemoet. Mark Rutte anderzijds doet het al in zijn broek voor die parlementaire evaluatie onder ede tussen zijn werkbezoeken aan supermarkten, ziekenhuizen, kappers en een enkel debat door. Reconstructies van journalisten (o.a. De Volkskrant en RTL Nieuws) laten toch vooral zien dat het kabinet te laat heeft ingegrepen en te gemakzuchtig is omgegaan met het virus. Was er eerder ingegrepen dan was het aantal slachtoffers in Nederland lager uitgevallen.

Cuomo Als overheid moet je daadkracht tonen. De gouverneur van de New York State (met meer dan 19 miljoen inwoners) Andrew Cuomo weet dat en doet dat. New York is de zwaarst door COVID-19 getroffen staat van de VS. Hij pakt het aan. Dagelijkse persconferenties, zeven dagen per week. Dat is nog eens andere koek dan de magere frequentie persco's in Nederland. Hoewel Cuomo zich ook laat adviseren door virologen etc. verschuilt hij zich niet achter hen en dat wekt vertrouwen. Hij wel. Hij laat zich nota bene live op TV testen op het virus!

Tozo Zzp'ers kunnen een beroep doen op de Tozo. Gemeenten voeren de regeling nogal eens wettisch uit. Kortom, uitvoeren van de regeltjes en geen duimbreed toegeven. Johanna zegt dat Pasen ons juist leert dat wettisch werken iets van vroeger is. Waar het nu om gaat, is te drinken geven aan de dorstigen. Gastvrij zijn voor wie een welkom nodig heeft. Kleren geven aan hen van wie de kast leeg is. Contact opnemen met mensen die door ziekte of door het behoren tot een risicogroep de deur niet uit kunnen. Dus gemeenten, wees waarachtig ruimhartig, het betaalt zich uiteindelijk uit. Ook aan de partner van de zzp'er, of deze nu vóór de relatie getoetst is of niet. Johanna en Paula Scherpenisze