VOORWOORD

POSITIEF!

Irene van Hest, manager FNV Zelfstandigen, blikt terug op 2020 en kijkt vooruit naar 2021.

Voor je ligt alweer het vierde en laatste magazine van FNV Zelfstandigen van dit jaar. Van een roerig jaar mogen we wel zeggen. Want waar 2020 zo goed begon, met mooie afspraken die we met de minister en het kabinet maakten over de arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenmogelijkheden voor zelfstandigen, werden deze goede berichten vanaf maart al snel overschaduwd door de coronamaatregelen die veel zelfstandigen troffen en nog steeds treffen.

WIND UIT DE ZEILEN

Veel ondernemers werd vanaf dat moment de wind uit de zeilen gehaald. En waar de ene zzp’er in mei, juni, juli en augustus weer wat opkrabbelde, betekende het voor de ander een uitzicht op een tweede lockdown met net zo scherpe maatregelen en consequenties voor klanten en opdrachten.

Toch zijn we er, ondanks de vele negatieve berichten over de financiële onzekerheid die we van veel zelfstandigen ontvangen, ook trots op dat we in een land als Nederland ook de mogelijkheden en faciliteiten hebben om zelfstandigen financieel te ondersteunen tijdens crises als deze.

Helaas zijn er zzp’ers die daarin nét buiten de boot vallen vanwege een sbi-code die niet aan de goede kant van het ondersteuningslijstje staat. Maar we doen ons best om er voor elke ondernemer het beste van te maken en uit te halen, zodat iedereen deze coronacrisis met zijn of haar onderneming zo goed mogelijk kan overleven.

En met het gros van de feestdagen nog in het verschiet, dit jaar wat minder uitbundig dan andere jaren en soberder dan we gewend zijn, maar met een positief vooruitzicht op een beter 2021 wens ik je goede feestdagen en een gezellige decembermaand.

Op naar een coronavrij 2021 waarin het alle zelfstandig ondernemers van Nederland weer voor de wind mag gaan!

Irene van Hest Manager FNV Zelfstandigen

Deel deze pagina