LEREN VAN ELKAAR

Digitale intervisie: top of flop?

'ONLINE KAN OOK HEEL ENERGIEK ZIJN'

Sinds enkele jaren staat ‘intervisie’ in het lijstje trainingen en workshops dat de FNV ZZP Academy van FNV Zelfstandigen aanbiedt aan haar leden. Anita Tekamp en Marja Blok wonen sinds begin dit jaar eens per drie maanden een intervisiebijeenkomst bij. Andrew David is daarbij de procesbegeleider coach, docent en adviseur. Andrew geeft naast intervisie ook de (online) workshops Adviseren, Acquisitie en Netwerken.

Anita en Marja zijn bijzonder te spreken over de intervisiebijeenkomsten die ze tot nu toe gevolgd hebben.

Marja: ‘In principe bestaat onze intervisiegroep uit zo’n acht mensen, waarbij het aantal dat daadwerkelijk op een bijeenkomst komt, per keer wisselt. Zo zaten we eens met drie mensen bij elkaar, maar meestal is het ongeveer zes à zeven mensen. En we komen zo’n vier keer per jaar samen.’

Anita: ‘We volgen een vaste aanpak tijdens een bijeenkomst. Intervisie is vanuit ons vak als coach vrij gebruikelijk. Maar het leuke van de intervisie bij FNV Zelfstandigen vind ik dat het om je ondernemerschap zelf gaat en niet over je coachpraktijk, of je werk als architect.’

ONDERWERP

‘We bespreken tijdens zo’n intervisie onderwerpen die ons als zzp’ers bezighouden’, legt Anita verder uit. ‘Daarbij gaat het dus niet zozeer om de problemen waar ik specifiek als coach tegenaanloop. We gaan echt constructief aan de gang met een zzp-onderwerp dat een van ons bezighoudt.’

‘Het format is dat je een week voor de bijeenkomst een reminder krijgt, met de vraag of je iets in te brengen hebt. Dan kun je dat wel of niet vast delen. Tijdens de sessie maken we dan de afspraak wie een casus wil inbrengen, wie er wil oefenen als begeleider et cetera. En doordat je die structuur volgt tijdens intervisie, verzand je niet in ‘gezellig kletsen’ zeg maar. Het is altijd heel gezellig, maar het moet ook constructief zijn.’

ONDERNEMERSCHAP

Marja: ‘We volgen de intervisie met zelfstandigen uit diverse beroepsgroepen. Van coach tot ingenieur en organisatieadviseur. We gebruiken vaak de incidentmethode in onze groep. Daarbij brengt iemand een onderwerp in en de anderen stellen daar vervolgens verhelderende vragen bij. Als alles eenmaal op tafel ligt, denk je er verder over na en ontstaat verdieping. Zo kom je steeds meer tot de kern. Tenslotte formuleren we dan een advies.’

‘De onderwerpen die we bespreken gaan echt puur om het ondernemer zijn. Zelf ben ik ook lid van een beroepsvereniging, waaruit ik de deskundigheidsbevordering voor m’n beroep vind. In deze intervisiegroep vind ik het juist zo fijn dat het een zelfstandigennetwerk is, waarin je kunt praten over dingen waar je in je ondernemerschap tegenaan loopt. Of je genoeg klanten hebt bijvoorbeeld. En of je bij een broodfonds zult gaan of niet, dat soort onderwerpen.’

INTERVISIE: ‘GEORGANISEERD OVERLEG TUSSEN COLLEGA’S OM HET FUNCTIONEREN TE VERBETEREN’ EN ‘INTERVISIE IS VAN ELKAAR LEREN’
'IK ONTWIKKEL ME DOOR DE INTERVISIE OOK ALS ONDERNEMER'

COMBINATIE

Anita heeft een achtergrond in de techniek en kreeg van daaruit een managersfunctie. Daarna verdiepte ze zich meer in het vak als manager en trainer en gaf veel trainingen in leiderschap. Sinds twintig jaar heeft ze een praktijk voor coaching. De laatste vijftien jaar werkt ze interim als manager, coach of een combinatie van beide. ‘Vooral de combinatie vind ik heel leuk’, vertelt ze. ‘Met de voeten in de klei en daarnaast advies geven en begeleiden van mensen die zelf in de klei staan.’

BEGELEIDING

Marja is van oorsprong beroepskeuzeadviseur en loopbaancoach. Marja: ‘Ik heb jarenlang op het arbeidsbureau en bij Kliq als beroepskeuzeadviseur en beroepsvoorlichter gewerkt. De laatste jaren in loondienst was ik meewerkend voorvrouw/seniorcoach bij verschillende afdelingen, onder meer informatie en advies. Daar hoorde bijvoorbeeld werkinhoudelijke begeleiding, teamontwikkeling en deskundigheidsbevordering bij. In m’n praktijk voor coaching houd ik me vooral bezig met loopbaan-, beroepskeuze- en cursistenbegeleiding, schaduwauteur cursus jongerencoach. Momenteel begeleid ik veel mensen in de ontwikkeladviezen die de overheid aanbiedt. Een mooi aanbod in deze coronatijd.’

ONTWIKKELING ALS ONDERNEMER

Marja neemt sinds maart deel aan de intervisiegroep en heeft de andere groepsleden dus nog nooit in levenden lijve ontmoet. Marja: ‘In het begin, wat ook het begin van de coronatijd was, ging de intervisie bijvoorbeeld over of je nog genoeg werk had en hoe je het opeens thuiszitten ervaarde. Dat vond ik heel prettig, want als ondernemer doe je al heel veel zelf en alleen. Ik ben best een netwerker, maar ben ook redelijk introvert. Dat maakt dat ik het leuk vind om met een paar mensen te praten en dan dieper op onderwerpen in te gaan. Daarom past intervisie goed bij mij. En ik vind het sowieso leuk om te delen waar ik tegenaanloop in het ondernemerschap. Ik ben dit werk als coach gaan doen omdat ik het leuk vind, niet omdat ik per se zelfstandig ondernemer wilde worden. Dus ik ontwikkel me door de intervisie ook als ondernemer.’

OOK PRAKTISCH

‘Het ging ook over de invloed van corona op je werkzaamheden als ondernemer,’ vult Marja nog aan. ‘Hoe je daarmee om zou kunnen gaan en hoe je contact met je opdrachtgever kunt houden. Maar ook over praktische dingen, zoals je laptop "Zoom-klaar" maken.’

BAAN

Anita noemt als voorbeeld van een intervisieonderwerp de baan die op haar pad kwam. In een drukke periode in de coachingspraktijk, net na een verhuizing. ‘Moest ik die baan wel of niet gaan doen, vroeg ik me af. Dat heb ik toen ingebracht en dat was een heel gave sessie. Want degenen met wie ik de intervisie had, bedachten niet de oplossing voor mij, maar stelden me vragen. Zo vond ik zélf de oplossing op basis waarvan ik m’n eigen beslissing kon nemen. Daar heb ik heel veel aan gehad.’

‘Dat maakt ook dat we, ook al zijn er soms maar drie mensen bij een intervisie, het wel de moeite waard vinden om het door te laten gaan. Het blijft waardevol’, vult Marja aan. ‘Met een grote groep heb je weer veel meer invalshoeken. En met z’n drieën kun je veel dieper inzoomen en afstemmen op degene die iets inbrengt.’

CORONA

‘Ik heb nog niemand live ontmoet,’ vertelt Marja. Anita is eind februari 2020 wel een keer op een fysieke bijeenkomst geweest: ‘Dat was de allereerste keer en gelijk ook de laatste keer voorlopig.’

Marja: ‘Ik vind intervisie best fijn online. Ik heb het eerder ook wel live gedaan en dat is ook prima. Dan pak je weer meer op over hoe iemand fysiek is en hoe iemands energie voelt. Online samenkomen vind ik soms wel wat vlakker. Maar ondanks dat het soms wat zoeken is naar wat werkt, is het heel goed werkbaar.’

Anita: ‘Ik weet de eerste keer nog wel dat we online bij elkaar kwamen. Ik vond het toen eigenlijk gek dat het doorging. Ik was nog in de veronderstelling dat corona niet zo lang zou duren’, lacht ze. Later leerde ik dat je zelfs heel effectief kunt zijn als je intervisie zonder beeld doet. Dus alleen met geluid. Dat was heel bijzonder en waardevol. Dus sinds die eerste keer ben ik wel "om". Het niet reizen heeft ook echt voordelen en ik zie echt de meerwaarde van op deze manier online bij elkaar komen.’

WAARDEVOL

Zowel Anita als Marja blijft voorlopig de online intervisiebijeenkomsten bezoeken. Anita: ‘Zeker, want ik vind het echt waardevol. Ik gun het iedereen. Ook als je bijvoorbeeld loodgieter of aannemer bent. Je gunt jezelf misschien de tijd niet, maar je loopt toch tegen dingen aan. Dan is het fijn om even te kunnen klankborden of gecoacht te worden. Da’s heel waardevol, zeker in combinatie met onze appgroep waarin we ook met elkaar sparren.’

TOEKOMST

‘Ik blijf dus graag aangehaakt. Ook online. Ik weet eigenlijk niet eens of we straks als corona voorbij is wel zo nodig fysiek bij elkaar moeten komen’, besluit Anita. ‘Je ontwikkelt je ook enorm in deze situatie,’ vult Marja aan. Ook andere netwerkbijeenkomsten zijn online; zij ontwikkelen zich ook in de vorm ‘Online kan tegelijk heel energiek zijn.’

'ONDANKS DAT HET SOMS WAT ZOEKEN IS NAAR WAT WERKT, IS ONLINE SAMENKOMEN HEEL GOED WERKBAAR'

Deel deze pagina