KORT NIEUWS

In de rubriek kort nieuws zetten we de belangrijke nieuwsartikelen voor zelfstandigen in hapklare korte artikeltjes voor je op een rij.


TIJDELIJKE LIJFRENTE BLIJFT VOORLOPIG BESTAAN

In het Pensioenakkoord is afgesproken dat alle werkenden die pensioen opbouwen dit moeten doen volgens dezelfde fiscale spelregels. Dat betekent volgens minister Koolmees van SZW dat de tijdelijke lijfrente afgeschaft moest worden. Dit plan gaat niet door, meldt consumentenprogramma Radar.

Met name zzp’ers kiezen voor pensioenopbouw via een lijfrenteproduct. Velen laten die lijfrente binnen vijf jaar na hun AOW-leeftijd uitkeren, omdat dit voordeliger is. De minister wil deze tijdelijke lijfrente per 2023 afschaffen en enkel nog uitkeringen van minimaal twintig jaar tot levenslang toestaan. Het wetsvoorstel voor het pensioenstelsel ligt nog voor advies bij de Raad van State en toezichthouders. Het ministerie kan het nieuwsbericht van Radar niet bevestigen of ontkennen.

KRITISCH

In het Financieele Dagblad gaven pensioenaanbieders, het Verbond van Verzekeraars, financieel adviseurs en de Consumentenbond eerder al aan kritisch te zijn op het verdwijnen van de tijdelijke lijfrente. Zij verwachten namelijk dat de vraag naar lijfrentes dan afneemt en zzp’ers alsnog geen pensioen opbouwen. Hoogleraar Herman Kappelle en fiscalist Bas Dieleman hebben de pensioenbouw van zzp’ers onderzocht. Zij komen onder meer tot de conclusie dat de helft van de zzp’ers onvoldoende geld beschikbaar heeft om te sparen voor hun pensioen.

ONVOLDOENDE VOOR PENSIOEN

Irene van Hest, manager Expertisecentrum Zelfstandigen bij de FNV: 'FNV Zelfstandigen vindt het goed dat de tijdelijke lijfrente voorlopig blijft bestaan, maar we zijn er daarmee niet. Volgens de conclusie van Kappelle en Dieleman hebben veel zzp’ers onvoldoende geld om te sparen voor hun pensioen. Dit laat maar weer eens zien dat de positie van veel zzp’ers ondermaats is. Zzp’ers hebben recht op een goed pensioen, zoals ook afgesproken in het MLT-advies'.


AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS (AP): SCHERM WOONADRESSEN ZZP'ERS AF IN HANDELSREGISTER!

De woonadressen van zzp’ers zouden niet meer zomaar voor iedereen te vinden moeten zijn via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) raadt aan voortaan de woonadressen van zzp’ers alleen beschikbaar te maken voor bepaalde beroepsgroepen en instanties, zoals advocaten, notarissen en deurwaarders.

Dat schrijft de AP in een wetgevingsadvies aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Een veelgehoorde klacht onder zzp’ers is dat hun woonadres voor iedereen te raadplegen is in het Handelsregister van de KvK. Soms met het gevolg dat zij worden gestalkt of bedreigd door mensen die hun persoonsgegevens in het Handelsregister hebben gevonden. Voor zzp’ers die vanuit huis werken is het adres van hun onderneming hetzelfde als hun woonadres.

THUIS OPZOEKEN

‘Je zal maar zzp’er zijn in de psychiatrie, en bang zijn dat een cliënt je thuis opzoekt’, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. ‘Of last hebben van een ex-partner, en constant in je achterhoofd hebben dat hij of zij zó kan vinden waar je nu woont. En het is toch onacceptabel als een journalist of activist denkt: ik publiceer dit artikel niet, want ik word al bedreigd en straks staan ze bij mij voor de deur. Daarnaast is er het risico dat zzp’ers slachtoffer worden van bijvoorbeeld identiteitsfraude aan de hand van persoonsgegevens uit het Handelsregister.’

GEEN NOODZAAK

De AP ziet op dit moment geen noodzaak voor het openbaar maken van adressen van zzp’ers via het Handelsregister. Het Handelsregister is bedoeld om rechtszekerheid te garanderen. Zodat mensen en bedrijven kunnen opzoeken of de persoon met wie ze zaken doen, ook bevoegd is om namens het betreffende bedrijf te spreken. Die vraag is bij zzp’ers niet aan de orde: de zzp’er ís zelf zijn of haar bedrijf en vertegenwoordigt verder niemand. Bovendien zijn bedrijven verplicht om op iedere factuur hun adres te vermelden. Dus hun zakenpartners beschikken vaak al over het adres van zzp’ers en hoeven daarvoor niet het Handelsregister te raadplegen. ‘Het lijkt dus niet noodzakelijk om woonadressen van zzp’ers voor iedereen toegankelijk te maken. En het levert wel allerlei problemen op. Dat moet dus anders’, zegt Wolfsen.

DRAAI SYSTEEM OM

De AP stelt daarom voor het systeem om te draaien: maak de adressen van zzp’ers standaard niet openbaar via het Handelsregister. Maar maak ze alleen beschikbaar voor bepaalde beroepsgroepen en instanties, zoals advocaten, notarissen en deurwaarders. En voor anderen die echt toegang moeten krijgen, zoals journalisten in sommige gevallen.

WIJZIGING HANDELSREGISTERBESLUIT

In hetzelfde advies staat de AP stil bij een voorstel tot wijziging van het Handelsregisterbesluit. In die wijziging stelt de minister van EZK voor om voortaan alle ‘adressen’ in het register af te schermen, behálve wanneer dat adres niet alleen het vestigingsadres is, maar ook het woonadres (dus wanneer een zzp’er vanuit huis werkt). Dit voorstel zorgt er weliswaar voor dat de privacy van niet-thuiswerkende zzp’ers beter is beschermd, maar de woonadressen van thuiswerkende zzp’ers blijven voor iedereen toegankelijk. Daarbij wil de minister een bepaling uit het besluit verwijderen. Het gaat om een bepaling waarin staat dat ondernemers bij een waarschijnlijke dreiging hun woonadres mogelijk kunnen laten afschermen. De thuiswerkende zzp’er is met deze wijziging dus slechter af dan daarvoor: hij heeft geen mogelijkheid meer om zijn woonadres af te schermen, ook niet als hij wordt bedreigd. De AP adviseert de minister dan ook om in een nieuwe versie van het Handelsregisterbesluit de mogelijkheid te behouden voor ondernemers om hun adres af te laten schermen bij bedreiging.


MEER OPDRACHTEN EN BANEN VOOR ZELFSTANDIGEN EN WERKNEMERS

Het totaal aantal banen van zelfstandigen en werknemers kwam in het tweede kwartaal van 2021 uit op 10.897. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van een jaar eerder is het aantal banen met 262.000 gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De ontwikkeling van het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor was het totaal aantal banen in het tweede kwartaal 133.000 hoger dan in het eerste kwartaal van 2021. Na de uitzonderlijke ontwikkelingen in het tweede en derde kwartaal van vorig jaar is het aantal banen nu nog 29.000 duizend lager dan het recordaantal van het eerste kwartaal van 2020 (10.885.000).

ALLE BANEN MEEGETELD

In de banencijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd. De cijfers zijn inclusief de banen van mensen die vanwege de coronacrisis niet of minder kunnen werken, maar wel krijgen doorbetaald. Een dergelijke voorziening wordt vergemakkelijkt door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW), die in verband met de coronacrisis is ingesteld om baanverlies en werkloosheid te beperken.

In het tweede kwartaal van 2021 waren er 8.554.000 banen van werknemers. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2020 waren er 241.000 banen meer. Ruim één op de vijf banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal banen van zelfstandigen kwam in het tweede kwartaal van 2021 uit op 2.343.000. Dat zijn er 20 duizend meer dan het tweede kwartaal van 2020.

STIJGING

Uit de cijfers die gecorrigeerd zijn voor seizoensinvloeden, blijkt dat het aantal banen van werknemers van het eerste op het tweede kwartaal van 2021 steeg met 124.000 tot 8.523.000. Dat is opnieuw een groeispurt, de grootste toename na de uitzonderlijke stijging in het derde kwartaal van 2020.

Het aantal banen van zelfstandigen nam toe met 9.000 (0,4 procent) en kwam daarmee op het hoogste punt ooit bereikt (2.333.000).

Het aantal banen van werkzame personen verschilt van het aantal mensen in de werkzame beroepsbevolking. Het grootste verschil is dat een persoon tegelijkertijd meerdere banen kan hebben. Daarnaast geldt dat de werkgelegenheidscijfers betrekking hebben op alle personen die in Nederland werken, terwijl de cijfers over de beroepsbevolking betrekking hebben op de personen die in Nederland wonen.


MKB-NOODLIJN IN EEN HALF JAAR AL ZO'N 8.000 KEER GEBELD

'De lijn wordt nog steeds regelmatig gebeld, maar sinds eind juni is het wel een stuk rustiger', zegt Frederique Biesheuvel namens ondernemersvereniging ONL, samen met het IMK (Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf) initiatiefnemer van de noodlijn. 'Of dat door vakantie of door het einde van de lockdown komt, kunnen we na de zomer beter inschatten.'

De hulplijn voor mkb'ers in geestelijke nood, die in februari werd geopend, is tot nu toe zo'n 8.000 keer gebeld. Vooral ondernemers in de detailhandel en de horeca die door de coronamaatregelen in problemen waren gekomen hebben er gebruik van gemaakt. Door de lockdown vanaf half december nam de druk op ondernemers enorm toe. Organisaties als MKB Nederland en INretail, de brancheorganisatie voor winkeliers, ontvingen talloze mails en telefoontjes van ongeruste en soms ook wanhopige ondernemers die niet meer wisten waar ze het moesten zoeken. Door corona waren de inkomsten bij sommigen met 80 tot 90 procent ingezakt, terwijl de kosten doorliepen.

Een speciale hulplijn voor het midden- en kleinbedrijf werd daarom in het leven geroepen. Dagelijks zaten twintig vrijwilligers klaar. 'Soms werd naar een oplossing gezocht, maar vaak was een luisterend oor ook al ontzettend belangrijk', zegt Biesheuvel.

'SOMMIGEN DOORVERWEZEN NAAR 113'

Het was volgens haar op bepaalde dagen best heftig: 'Onze medewerkers zaten de hele dag aan de telefoon. Ik vond dat schrikbarend. Of dit het topje van de ijsberg is? Ik weet dat veel ondernemers huiverig zijn om ons te bellen, ze schamen zich daar ook voor. Bij de mensen die ons belden, was de nood echt heel erg hoog. Sommigen hebben we zelfs moeten doorverwijzen naar 113-zelfmoordpreventie.'

INretail, de organisatie voor mode-, sport- en woonwinkels, kreeg in de eerste maanden van dit jaar ook veel meldingen van ondernemers die in nood verkeerden. Uit een peiling van de organisatie blijkt volgens woordvoerder Paul te Grotenhuis dat vooral de opgebouwde schuldenlast zwaar drukt. 'Die last kan oplopen tot 30 à 40 procent van een reguliere jaaromzet. Daarmee wordt duidelijk dat je jarenlang in de schulden zit. Dat is zwaar.'

Volgens INretail zijn er verhuurders die zich meedenkend opstellen als het gaat om kwijtschelding en korting. 'Anderzijds zijn er ook ondernemingen die op geen enkele manier tegemoet willen komen en waarbij partijen elkaar in de rechtszaal ontmoeten.'

ROL BANKEN

Banken stelden zich, zo meent de brancheorganisatie, eveneens een stuk minder coulant op dan verwacht mocht worden van partijen die bij aanvang van de coronacrisis aankondigden 'onderdeel van de oplossing te willen zijn'.

De Nederlandse Vereniging van Banken zegt in een reactie dat de ruime meerderheid van de kredietaanvragen wordt toegewezen. 'Het is wel relevant dat een lening normaal gesproken terugbetaald kan worden. Als het rekensommetje uitwijst dat het niet uit kan, dan is het een hele nare boodschap. Geen enkele ondernemer is echt gebaat bij schulden die niet kunnen worden terugbetaald.'

DE IMPACT VAN DE CORONACRISIS OP HET MKB

Als gevolg van corona hebben veel mkb-bedrijven hun omzet zien terugvallen. 'Hoewel het steun- en herstelpakket van de overheid dit verlies deels compenseert, raakt de crisis de liquiditeit en vermogenspositie van mkb-bedrijven in negatieve zin', schreef De Nederlandsche Bank (DNB) afgelopen juni. 'Met name is dat het geval in de horeca, reisbemiddeling, sport en recreatie en de kunstensector.'

Naar schatting 9300 mkb-bedrijven zijn in 2020 in liquiditeitsproblemen gekomen; een toename van 5 procentpunten. Zonder het steunpakket zou de toename naar schatting 7 procentpunten zijn geweest. 'De impact op het mkb als geheel lijkt - mede dankzij de steunmaatregelen - mee te vallen.'

Harm Nienhuis, garagehouder in het Groningse Leek, is zo'n ondernemer die begin dit jaar diep in de put zat. Zozeer dat hij 113 belde, de lijn voor zelfmoordpreventie. 'Ik lag 's nachts wakker, te piekeren, zocht een uitweg. Maar het was financieel niet meer vol te houden. Ik had al mijn privégeld in de zaak gestopt, maar per maand kwam ik toch tienduizenden euro's te kort', zegt hij nu.

Belangrijkste oorzaak daarvan was vooral een wagenpark van veertig (deels prijzige) deelauto's: door corona hadden mensen - met al het thuiswerk - geen interesse meer. 'Die stonden dus vooral stil. Maar de kosten liepen door en enorm op.' Nu zit hij met een schuld van meer dan een ton, vooral aan de Belastingdienst en aan leasebedrijven.

'De zaken gaan nu wat beter. Ik speel nu zo'n beetje quitte, maar die schuldenberg... Hoe kom ik daarvan af?', vraagt hij zich af.

Geestelijk is hij er nu beter aan toe dan begin 2021, maar als mens is hij dit jaar wel enorm veranderd, zegt de ondernemer. 'Ik kijk nu toch wel heel anders aan tegen de economie. Het gaat hier alleen maar om geld, geld, geld. Bedrijven willen alleen maar meer verdienen. Alleen maar groei, groei. Ik lees weleens over hoe het met de economie in IJsland en Nieuw-Zeeland gaat: daar stellen ze het welzijn van de mensen boven de welvaart.'

HULP NODIG?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 (24/7 bereikbaar), 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

De MKB Noodlijn is bereikbaar via telefoonnummer 088 - 999 0000.

Deel deze pagina