VOORWOORD

EEN MIJLPAAL: DE NIEUWE FNV ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENING

In dit nummer, zo vlak voor de zomer, vertellen we je alles over de lancering van onze nieuwe FNV arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen. Een mijlpaal voor onze sector, en een broodnodig alternatief voor te dure en ontoegankelijke verzekeringen.

Met deze voorziening vang je collectief de eerste twee jaren van ziekte op. Met een voor iedereen toegankelijk en betaalbaar systeem, een absolute voorwaarde voor een FNV proof product. Je leest er alles over in dit magazine.

Misschien vraag je je nu af hoe het dan zit met de verplichte verzekering voor zelfstandigen die in het pensioenakkoord is opgenomen. Voor de zomer komt daarover meer informatie vanuit het kabinet. Deze verzekering wordt momenteel uitgewerkt in de Stichting van de Arbeid. Dat vergt veel tijd, en daarnaast moeten we rekening houden met mogelijkheden bij uitvoerders, zoals het UWV en de Belastingdienst. Het gaat zeker nog enkele jaren duren voordat die verzekering er is.

FNV Zelfstandigen is onderdeel van de begeleidingscommissie en werkgroep in de Stichting van de Arbeid. Dat zijn wij bijvoorbeeld ook als het gaat om de uitwerking van het middellangetermijnadvies.

Wist je trouwens dat wij als Zelfstandigen een zetel in de SER hebben? Je leest wel eens dat zelfstandigen niet vertegenwoordigd zouden zijn in de polder. Dat is onjuist. Zelfstandigen zijn wel degelijk vertegenwoordigd in de SER. Zij hebben aan beide kanten van de tafel – de traditionele werkgevers- en werknemersorganisaties – een zetel in de SER. En de SER adviseert dat verder uit te breiden met drie zetels.

Wij raadplegen onze leden bij grote beslissingen die hun positie op de arbeidsmarkt rechtstreeks raken. Wij vertegenwoordigen inmiddels enkele tienduizenden zelfstandigen.

FNV Zelfstandigen is de grootste vereniging die direct en rechtstreeks zelfstandigen vertegenwoordigt. Wij doen niet aan “getrapte” vertegenwoordiging en vertegenwoordigen al helemaal geen partijen die zelf een direct commercieel belang hebben bij zelfstandigen. Feit is dat zelfstandigen nog een lage organisatiegraad kennen. Wij werken er hard aan om daar verandering in te brengen, want samen sta je nu eenmaal sterker, ook als zelfstandige!

Tenslotte: in dit magazine aandacht voor één van de geneugten van het leven: chocolade! Ik moet daarbij denken aan de meest gebezigde zin van mijn sportinstructeur: “Summerbodies are made in the winter”, dus laat die chocolade nu maar komen.

Ik wens je een fijne en mooie zomer en veel leesplezier met dit nummer!

Irene van Hest Manager FNV Zelfstandigen

Deel deze pagina