NIEUW BIJ FNV ZELFSTANDIGEN

EINDELIJK: EEN VOORZIENING VOOR ARBEIDSONGESCHIKTHEID VOOR IEDEREEN

Deze AOV van FNV Zelfstandigen sluit niemand uit!

HET IS EEN ZEKERE, EERLIJKE EN BETAALBARE CONSTRUCTIE VOOR DE EERSTE TWEE JAAR ZIEKTE

FNV Zelfstandigen biedt nu aan: dé arbeidsongeschiktheidsvoorziening met de menselijke maat! Betaalbaar én met inkomen tijdens de eerste twee jaar ziekte. Ben je op zoek naar een manier om in je inkomen te voorzien tijdens ziekte? FNV Zelfstandigen biedt nu - in een samenwerkingsverband (1 gezamenlijke schenkkring) met Sam Sam zakelijk, PZO en de Vereniging Vlok - een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen aan voor de eerste twee jaar ziekte. Veel verzekeringen zijn pas een beetje betaalbaar na de eerste twee jaar ziekte. Dat betekent dat je die jaren dus zonder inkomen door moet komen, voordat je uitgekeerd krijgt.

Bij deze arbeidsongeschiktheidsvoorziening van de FNV spaar je en ben je in de eerste twee jaar van een inkomen voorzien. Daarmee is het een uniek alternatief voor (de eerste twee jaar van) je arbeidsongeschiktheidsverzekering. En het mooie aan deze voorziening is: ook oudere ondernemers en starters zijn welkom! Want FNV Zelfstandigen meet met de menselijk maat!

Deze arbeidsongeschiktheidsvoorziening is een zogenaamde ‘schenkkring’, een vorm van crowdsurance die ook startende ondernemers een mooie oplossing biedt als alternatief voor de (vaak dure) arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het principe is al heel oud: je schenkt elkaar een klein bedrag wanneer iemand arbeidsongeschikt is. Het is zeker, eerlijk, betaalbaar, er zit geen duur bedrijf met hoge overheadkosten tussen en bovendien is het snel online te regelen.

Ziek worden? Met deze AOV kun je er wél aan denken

Veel ondernemers onderschatten de gevolgen die ziekte kan hebben op hun leven, gezin en onderneming. Je bent ziek, kunt niet werken en hebt geen inkomen. Dat kán een enorme impact hebben. Daarom zou iedere ondernemer moeten zorgen voor inkomen tijdens ziekte.

In het kort:

• Je stort maandelijks 60 euro of meer op de gezamenlijke AOV-rekening, waarvan je ongeveer 35 euro spaart. • De schenking bij 100 procent ziekte ligt tussen 1.000 euro en 4.000 euro netto per maand voor een maximale periode van 24 maanden. • Je spaarbedrag blijft van jou: Je storting min de administratiekosten, bankkosten, arbodienst en schenkingen aan zieken = je spaarpot. • Iedere ondernemer die 100 procent arbeidsgeschikt is mag meedoen, ongeacht leeftijd of medische geschiedenis. Op www.fnv-aov.nl zie je heel handig hoeveel je per maand inlegt om een bepaald inkomen bij ziekte te krijgen.

Sparen en schenken

Je betaalt geen premie, maar spaart iedere maand een bedrag op de gezamenlijke AOV-rekening (een derdengeldenrekening). Zo bouwen samen een buffer op. Als één van de andere leden ziek is, schenk je hem of haar een klein bedrag. Dat doen alle andere leden ook. Is er voldoende buffer opgebouwd dan krijg je het overschot weer terug op je rekening gestort. FNV AOV heeft geen winstoogmerk, de voordelen zijn voor de deelnemers.

Ziek zijn en geld ontvangen

Als jij ziek bent, ontvang jij schenkingen van de andere leden, voor een periode van maximaal 24 maanden. Het totale bedrag dat je ontvangt kies je zelf, ieder bedrag tussen 1.000 euro en 4.000 euro netto kan. Dit mag niet meer zijn dan 80 procent van jouw gemiddelde netto inkomen uit onderneming.

Ondersteuning arbodienst

De onafhankelijke arbodienst begeleidt, helpt eventueel bij re-integratie en beoordeelt de ziekmeldingen. En als ondernemer wil je natuurlijk zo snel mogelijk weer aan de slag. Anders raak je je klanten kwijt.

De voorwaarden

Laten we nog even de voorwaarden herhalen. Transparantie, duidelijkheid en eerlijkheid vinden wij namelijk enorm belangrijk. Zo weet je waar je aan begint als je mee gaat doen met ons alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Voorwaarden om deel te nemen aan de FNV AOV: • Je bent zelfstandig ondernemer; • Je bent of wordt lid van FNV Zelfstandigen; • Op het moment dat deelname start, ben je in staat je beroep/ werkzaamheden uit te voeren. Je bent dus niet beroepsarbeidsongeschikt;* • Je genereert inkomen uit je onderneming. Of als je starter bent: je weet dat je inkomen gaat genereren.

* Als je op het moment dat jouw deelname ingaat door ziekte niet in staat bent jouw eigen beroep/ werkzaamheden uit te voeren en/of als je weet dat je binnenkort door een ziekte/ behandeling of ingreep (tijdelijk) niet jouw beroep/ werkzaamheden kunt uitvoeren, kun je nog niet deelnemen. Je meldt je dan aan wanneer je weer volledig in staat bent om te werken.

AOV voor iedereen

Iedere zelfstandige ondernemer kan meedoen. Ook startende ondernemers en oudere ondernemers zijn welkom. Er is geen medische keuring nodig, want FNV AOV kent geen uitsluitingen.

Gesprek

Wanneer je het formulier op www.fnv-aov.nl invult, dan word je lid van FNV Zelfstandigen (als je dat nog niet bent) en schrijf je je in voor FNV AOV. Vervolgens krijg je een e-mail waarmee je via een kalender een online afspraak maakt met SamSam servicebureau; de uitvoering van deze regeling ligt namelijk bij hen. Tijdens deze online afspraak met SamSam servicebureau wordt jouw inkomen bij arbeidsongeschiktheid besproken. Zij ronden de instroomprocedure helemaal af tot en met de storting van je maandbedrag op de derdengeldenrekening.

Heb je nog vragen? Check onze FAQ’s dan even op de website. Daar vind je alle veelgestelde vragen. Staat het antwoord er niet bij, bel dan met onze ledenservice op 085-4017900.

IEDERE ZELFSTANDIGE KAN MEEDOEN. OOK ALS JE STARTER OF OUDERE ONDERNEMER BENT.

Deel deze pagina