VOORWOORD

EEN VAKBOND VOOR ALLE WERKENDEN, KAN DAT EIGENLIJK WEL?

Toen er nog geen corona was en de Kamer van Koophandel nog startersdagen organiseerde, sprak ik bij de stand van FNV Zelfstandigen de hele dag door heel veel verschillende mensen. Allemaal met dezelfde gedachte: ga ik mijn eigen bedrijf starten? Ik sprak die mensen over hun ideeën, maar ook over wat FNV Zelfstandigen doet voor zzp’ers, startend of al gevorderd.

Ik moet bekennen dat tenminste 99 procent van de mensen die ik sprak níet wist dat de FNV ook opkomt voor de belangen van zzp’ers. Dat de FNV cao’s afsluit weten de meeste mensen nog wel - al zijn er nu dus ook mensen die de arbeidsmarkt betreden en die nog nooit van het woord vakbond hebben gehoord, ai, dan hebben wij dus wat steken laten vallen… ­­- maar dat de bond de belangen van alle werkenden behartigt was nieuw. De hele dag vertelde ik dus over hoe de FNV opkomt voor de belangen van zzp’ers. Aan het eind van mijn betoog vond iedereen het eigenlijk ook heel logisch.

WAT DOEN WIJ DAN VOOR ZZP'ERS?

  • We hebben een uitstekende juridische dienstverlening. Rechtshulp, specifiek geënt op de behoeften van de zzp’er. Dat betekent dus juridisch advies bij contracten en algemene voorwaarden, hulp tot in de rechtszaal bij geschillen over opgeleverde werkzaamheden, een incassoservice waar de diensten van de deurwaarder bij zijn inbegrepen, een advocaat die is gespecialiseerd in IE- recht, en zo kan ik nog wel even doorgaan.
  • We geven de zzp'er een stem in Den Haag. En dan bedoel ik de stem van jou, van de leden.
  • We bieden tál van workshops, trainingen, cursussen, allemaal gericht op het zelfstandig ondernemerschap. Enkele populaire titels: hoe bouw ik een website, online meer klanten werven, werken aan je merk. Maar denk ook aan juridisch inhoudelijke trainingen, zodat je beter beslagen ten ijs komt in contractonderhandelingen.
  • We hebben een gekozen vertegenwoordiging, waarin iedereen die zzp'er is zich verkiesbaar kan stellen.

NIET ALLEEN VOOR WERKNEMERS!

Maar wat schetst dan toch weer mijn verbazing? Dat ik nog steeds lees dat partijen, clubs of groepen die de belangen van zzp’ers ook willen behartigen, hardnekkig blijven betogen dat de FNV er alleen is voor werknemers. En tegelijkertijd dat als het ministerie van J&V een bijeenkomst organiseert over de vervanging van de Wet DBA, daar met name vertegenwoordigers zitten van bemiddelaars en andere commerciële partijen, wier verdienmodel bestaat bij de gratie van zelfstandigen.

DIENSTVERLENING OP MAAT

Dat er nog een wereld te winnen is als het gaat om de belangenbehartiging van zelfstandigen, is een feit. Dat heel veel zzp’ers zich niet organiseren of bij een collectief aansluiten, is ook een feit. Maar dat is helemaal niet zo logisch als je op het eerste gezicht zou denken. De vakbond is ooit opgericht - door de zelfstandige diamantbewerkers - om te zorgen dat arbeidsomstandigheden van mensen beter werden.

Dat betekent dus bijvoorbeeld niet op straat gegooid worden als je ziek bent en niet op de hoek van de straat hoeven te wachten met een hele groep andere mensen om te zien of je werk kunt krijgen. Een probleem dat overigens vreemd genoeg decennia later weer opduikt maar dan in een modern jasje. En JA, als zo’n probleem opduikt, dan ageert de FNV daartegen, en JA, als wij zien dat werkenden worden uitgebuit, dan ageren wij daartegen en JA, als wij zien dat het zzp-schap mensen wordt opgedrongen uit winstbejag, dan ageren wij daar ook tegen. Maar dat laat onverlet dat de FNV alle werkenden ondersteunt met dienstverlening op maat.

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF

Ook wij moeten daarbij leren. Zo ben ik nog steeds op zoek naar mogelijkheden om meer differentiatie aan te brengen in het lidmaatschap maar de kern is dat wij alle werkenden ondersteunen bij hun werk, ongeacht in welke contractsvorm dat is, en ongeacht of dat een individueel vraagstuk is of een collectief vraagstuk. Dat is óók het voordeel van de vakbond: als er meer mensen met hetzelfde probleem zijn, dan brengen wij die bij elkaar omdat wij nog steeds geloven in de kracht van het collectief. En waarom? Omdat wij iedere dag zien dat het werkt.

Uit eigen ervaring kan ik zeggen: lid zijn van de vakbond werkt. Het is effectief, je haalt er uit wat jou past, de dienstverlening is breed en divers en vooral: de FNV staat open voor de mening van haar leden. Wij zijn bereid om onze werkwijze, methoden en dienstverlening aan te passen als de leden daarom vragen. Daarom zijn wij een vereniging, kent onze vereniging democratie, waarbij gewaarborgd is dat de besluitvorming van onderop geschiedt. Wij hebben géén winstoogmerk, verdienen niet aan welke vorm van dienstverlening dan ook. Wij bestaan bij de gratie van onze leden en dat merk je in onze dienstverlening. Dus sluit je aan, en blijf aangesloten!

Irene van Hest Manager FNV Zelfstandigen

Deel deze pagina