VOORWOORD

DE CRISIS EN DE KLOOF

Het zijn voor veel zelfstandigen heel moeilijke tijden. Wij merken dit dagelijks in onze contacten met onze leden. Het is maar de vraag hoe we allemaal uit de crisis komen als hopelijk straks de economie weer wat gaat draaien. Iedereen heeft wel een mening over de aanpak van het kabinet. Vorig jaar april waanden we ons allemaal viruskenners, nu zijn we vooral economen en psychologen.

Dat komt ook door gebrek aan transparantie van dit kabinet en de onwil om het eerlijke en echte debat aan te gaan met andere deskundigen dan de medische. We horen iedere persconferentie weer aan welke maatregelen er bijkomen of afgaan, maar de weg naar die besluitvorming toe wordt onvoldoende met ons gedeeld. Dat leidt tot veel onbegrip en frustratie en een inhoudelijk debat komt daardoor niet op gang.

We zoeken naar een eerlijk en breder debat. Het beleid van dit kabinet is gericht op het beschermen van de kwetsbaren en de capaciteit in de zorg. Waar wij in het begin van de crisis nog bereid waren om voor deze kwetsbaren in de samenleving thuis te blijven, lukt ons dat nu steeds moeilijker. Sterker nog, er zijn nieuwe groepen kwetsbaren ontstaan waar we nu helemaal niets voor doen. Dat zijn de jongeren van nu, die de arbeidsmarkt straks moeten betreden en de toekomst van ons land vormen.

Er is een toename van psychosociale klachten tijdens deze crisis, vooral bij jongeren. Wat doen we voor hen? En het zijn de zelfstandig ondernemers die het, ondanks de steun van de overheid, niet meer redden en afstevenen op de bijstand met veel schulden in hun achterzak. Het zijn de jonge gezinnen, de kinderen die niet (volledig) naar school kunnen, de alleenstaanden die vereenzamen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

De aanpak van de crisis veroorzaakt ook een grotere kloof op de arbeidsmarkt tussen werknemers, flexwerkers en zelfstandigen. Werknemers in een gesloten sector kunnen niet werken, maar krijgen wel doorbetaald. Een zelfstandig ondernemer in diezelfde gesloten sector krijgt een stuk minder. Rijschoolhouders betalen hun personeel wel door, maar gaan zelf failliet, omdat ze onvoldoende steun krijgen voor hun eigen levensonderhoud en lasten. Door het beleid van de overheid raken velen in de bijstand. Volgens recente cijfers van het CBS gaat het nu al om een stijging van 3 procent in 2020, waarbij de coronacrisis als belangrijke factor wordt genoemd. We weten uit onderzoek dat mensen in de bijstand aanzienlijk minder gelukkig zijn en een minder hoge levensverwachting hebben. Dat is de directe schade van de huidige aanpak van deze crisis.

MEER RUIMTE

Wij zoeken daarom naar meer ruimte voor de 'nieuwe' kwetsbaren. Meer ruimte in de steunmaatregelen, zelfstandig ondernemers echt perspectief bieden om in inkomen te kunnen voorzien, meer ruimte om naar school te kunnen en om interactie te kunnen hebben met elkaar. Dat betekent een ander beleid van de overheid, namelijk ook gericht op het beschermen van deze kwetsbaren. De kwetsbaren die zijn ontstaan door de crisis. De overheid moet onderzoeken welke maatregelen zij kan treffen, zodat verdere schade voor deze groepen beperkt blijft. Dat kan door ruime en andere inzet van testbeleid, waardoor ondernemingen weer van het slot kunnen, waardoor mensen weer kunnen werken met elkaar, waardoor jongeren weer persoonlijk onderwijs kunnen volgen. Kortom: waardoor we weer kunnen leven. Er zijn inmiddels creatieve oplossingen genoeg.

De kloof die dit kabinet heeft laten ontstaan, tussen de kwetsbaren voor wie we thuisblijven en de kwetsbaren die het gevolg zijn van de crisis, tussen werknemers, flexwerkers en zelfstandigen, tussen jongeren uit kansrijke en jongeren uit kansarme gezinnen moet gedicht worden. Wij roepen het kabinet op om het eerlijke debat aan te gaan. Wees bereid om echte actie te ondernemen om de ook nieuwe groepen kwetsbaren te beschermen.

Ik wens je veel leesplezier met ons nieuwe magazine!

Irene van Hest Manager FNV Zelfstandigen

Deel deze pagina