FNV MOMENT

KANDIDATEN VOORZITTER FNV IN GESPREK OVER ZZP'ERS EN HUN PLEK IN DE FNV

Voorzitter van de sectorraad van FNV Zelfstandigen, Leontine Bijleveld, ging eind februari, in aanloop naar de voorzittersverkiezingen van de FNV, in gesprek met kandidaten Kitty Jong en Tuur Elzinga. In het debat legde Leontine beide kandidaten het vuur aan de schenen met betrekking tot hun gedachten over zelfstandigen. Onder toeziend oog van zo'n 40 kijkers, die tijdens het debat vragen konden stellen, waren de uitspraken soms pittig. Inmiddels is de nieuwe FNV-voorzitter bekend. Je leest er meer over op fnv.nl/voorzitter.